• 0475 66 20 87

Jaarverslag 2012

Ook in 2012 werd verder gewerkt rond het belangrijk dossier van de heraanleg van het Sint Lambertusplein. Hier zoeken we om in overleg met gemeente, handelaren en andere gebruikers van het plein, dit om te vormen tot een kwalitatief hoogstaande publieke ruimte. De plannen die door de gemeente werden voorgesteld evolueerden in 2012 eerst in minder positieve richting. Het wijkcomité spoorde bewoners, gebruikers en handelaren aan hun wens voor een degelijke openbare ruimte aan de gemeente kenbaar te maken, en stelde een typebrief ter beschikking. Dit resulteerde in ruim 60 brieven vanwege omwonenden of gebruikers van het plein, en 12 brieven vanwege handelaars (marktkramers). Het plan werd ingetrokken, en een nieuw, degelijk plan wordt door de gemeentediensten uitgewerkt. We werkten ook aan de overlast, gegenereerd door bepaalde etablissementen op het plein.

In 2012 kwam de heraanleg van het Sint Lambertuspark ter sprake. De input vanuit het wijkcomité en andere aanwezigen op de informatievergadering werden ondertussen door de dienst groene ruimten verwerkt in een nieuw plan dat begin 2013 werd voorgesteld.

Opnieuw werd veel aandacht besteed aan de Shopping. Onze jarenlange strijd voor veilige leveringen van op het privédomein in plaats vanuit dubbele file of van op zebrapaden of fietspaden of voetpaden resulteerde in een succes. Onder meer dankzij onze officiële klacht van 28 maart 2011 bij het BIM en de constante verdere druk uitgeoefend werd de illegale conversie van leverkade 2 naar korte-termijnparking ongedaan gemaakt. Leverkade 2 is terug, en het aantal illegale / verkeersonveilige leveringen is ondertussen afgenomen.

In het kader van het observatoire de mobilité van de Shopping hebben we de klassieke tellingen van autobewegingen aangevuld met tellingen van het aantal klanten dat te voet, met het openbaar vervoer of per fiets de Shopping bereikt. Zeven vrijwilligers hebben in totaal ruim 8 uur observaties uitgevoerd en 4000 voetgangers geteld. De verzamelde gegevens tonen een duidelijke stijging van het aantal de bezoekers dat met duurzame transportmodi (te voet, per fiets of met openbaar vervoer) komt. Ondertussen zijn dat ongeveer de helft van alle bezoekers. Ons voorstel aan Devimo om de unieke duurzame bereikbaarheid van het Woluwe Shopping Center juist als troef uit te spelen kreeg echter (nog) geen gehoor. Devimo stelde dat “Pour des raisons méthodologiques que vous comprendrez aisément, notre bureau d’étude n’a pas pu intégrer les relevés” in het rapport voor de observatoire de mobilité, zonder echter te stellen wat deze redenen moge zijn. Wordt vervolgd.

In 2012 waren er verschillende openbare onderzoeken voor bouwvergunningen in de wijk waar we hebben aan deelgenomen, zoals het verbeterde project Sint Lambertusstraat 49-53 en Sint Lambertusstraat 41.

Er werden een aantal sociale activiteiten georganiseerd, die de leefbaarheid en persoonlijke interacties in de buurt willen stimuleren. Hiertoe horen de jaarlijkse “mega-apero” die in 2012 opnieuw een succes genoemd mag worden en de rommelmarkt waaraan we dankzij de inkomsten van de vorige jaren welgeapprecieerde animaties konden koppelen.

Het wijkcomité neemt ook actief deel aan de werking van Wolu-Inter-Quartiers. Gisèle Pirenne, Jérôme Malavez en Catherine Frenay namen in 2012 deel aan de vergaderingen. 

Distributielijst

Schrijf u in op onze distributielijst, zodat we u op de hoogte kunnen houden van activiteiten en evoluties in de buurt.
We zullen uw gegevens niet misbruiken of aan anderen doorgeven. Het laat ons wel toe om gemakkelijker jullie opinie te vragen over actuele dossiers of uit te nodigen voor activiteiten in de buurt, zoals de rommelmarkt.
  • 20111002_croquis_brocante_1
  • 20111002_croquis_brocante_2
  • 20120523_croquis_reunion