Activities

Een aantal mensen in de straat kennen elkaar min of meer, sommigen hebben zelfs vriendschapsbanden gesmeed. Het wijkcomité wil de goede verstandhouding tussen de buren verder stimuleren, en organiseert daartoe sinds mei 2007 een wijkaperitief, ondertussen beter gekend als de “mega-apero”.

De eerste editie had plaats op de parking van het Cultureel Centrum " Op Weule ". Vanaf 2008 verhuisde de apero naar de tuin van de voorzitter. Het geheel gaat er zeer gemoedelijk aan toe, ieder brengt iets om te drinken of te knabbelen mee, en deelt dat met de aanwezigen. Typisch maken een honderdtal buurtbewoners van de gelegenheid gebruik om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

Sinds 2008 organiseert het wijkcomité een grote rommelmarkt, steeds op de eerste zondag van oktober. Er is dan ook de gewone maandelijkse rommelmarkt op het Sint Lambertusplein.

Oorspronkelijk had deze enkel plaats in het enkelrichtingstuk van de Sint Lambertusstraat en tot aan de Floraliënstraat. Gezien het succes, breidde de markt zich elk jaar meer en meer uit, en gebruikten we ook de parkeerplaats voor de post. In 2014, kregen we zelfs de toelating van het Shopping Center om de ruimte van de voormalige benzinepomp Total te gebruiken, Ze sloten zelfs die dag de ingang Lambertus Zuid van de parking af! Hierdoor verkregen we een betere aansluiting tussen de activiteiten in de “kleine” Sint Lambertusstraat en het stuk voor de post.

De meeste stands zijn van mensen die de stoep voor hun eigen gevel bezetten, maar er zijn ook plaatsen verhuurd aan externe standhouders. Deze rommelmarkt is uitsluitend gericht op particulieren. De sfeer is warm en vriendelijk.

Verschillende attracties worden aangeboden, zoals eendjes vissen, schminken, een muzikale attractie, een mime ....

Wij streven ernaar om een rommelmarkt van degelijke kwaliteit aan te bieden, en we merken dat doorheen de jaren de standhouders trouw op post zijn.

Distributielijst

Schrijf u in op onze distributielijst, zodat we u op de hoogte kunnen houden van activiteiten en evoluties in de buurt.
We zullen uw gegevens niet misbruiken of aan anderen doorgeven. Het laat ons wel toe om gemakkelijker jullie opinie te vragen over actuele dossiers of uit te nodigen voor activiteiten in de buurt, zoals de rommelmarkt.
  • 20111002_croquis_brocante_1
  • 20111002_croquis_brocante_2
  • 20120523_croquis_reunion