• 0475 66 20 87

Jaarverslag 2011

Begin 2011 werd verder gewerkt rond het belangrijk dossier van de heraanleg van het Sint Lambertusplein. Hier zoeken we om in overleg met gemeente, handelaren en andere gebruikers van het plein, dit om te vormen tot een kwalitatief hoogstaande publieke ruimte. De plannen evolueren in een redelijk positieve richting (hoewel er nog een aantal mogelijks bezwarende onduidelijkheden zijn rond implementatie en over hoe de verdeling zomer/winterregime zal zijn). Na de laatste vergadering in mei 2011 op het gemeentehuis bleef het echter weer verbazend stil in dit dossier.

We dringen er reeds vele jaren op aan dat, omwille van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de stad, de leveringen aan de Shopping niet vanuit dubbele file of van op zebrapaden of fietspaden of voetpaden mogen gebeuren. Een ongeluk met gewonde, te wijten aan dergelijke levering, op 3 februari 2011 was dan ook de druppel te veel. Door de druk die het wijkcomité uitgeoefend heeft werd uiteindelijk besloten meer politiebewaking te voorzien. Het aantal illegale leveringen is ondertussen afgenomen.

Op veel samenwerking van de Shopping (Devimo en Interparking) hebben we helaas niet mogen rekenen. In duidelijke overtreding van de milieuvergunning heeft de Shopping leverzone 2 (aan de Woluwelaan) de facto afgesloten voor een belangrijk deel van de leveringen, en deze leveringen dus weer richting illegale en gevaarlijke leveringen op de Sint Lambertusstraat gestuwd. We hebben op 28 maart 2011 officieel klacht ingediend bij het BIM. Ondanks tergende vertragingsmanoeuvres van Devimo en Interparking blijven we verder werken aan een degelijke oplossing.
In 2011 waren er verschillende openbare onderzoeken voor bouwvergunningen in de wijk waar we hebben aan deelgenomen. Het project Sint Lambertusstraat 49-53 was oorspronkelijk onredelijk wat betreft impact op de buurt en op de onmiddellijke buren. Onze bezwaren werden door de overlegcommissie grotendeels overgenomen, en de bouwvergunning geweigerd. Ondertussen heeft de promotor een nieuw plan binnengebracht dat rekening houdt met deze bezwaren en als redelijk compromis aanvaard kon worden.

Er werden een aantal sociale activiteiten georganiseerd, die de leefbaarheid en persoonlijke interacties in de buurt willen stimuleren. Hiertoe horen de jaarlijkse “mega-apero” die in 2011 opnieuw een succes genoemd mag worden en de rommelmarkt waaraan we dankzij de inkomsten van de vorige jaren welgeapprecieerde animaties konden koppelen.

De poging uit 2010 tot sluiting van de voetgangers- en fietstunnel onder de Woluwelaan werd dankzij stevige actie van het wijkcomité in 2010 tegengehouden, maar dit staak-het-bouwen resulteerde toen wel in een verdere verloedering van tunnel. Na verder aandringen bij het gewest (met steun van de gemeente) werd de tunnel begin 2011 dan toch weer in ere hersteld.

Het wijkcomité neemt ook actief deel aan de werking van Wolu-Inter-Quartiers. Gisèle Pirenne en Catherine Frenay namen in 2011 deel aan de vergaderingen.

Het wijkcomité mocht in 2011 ook niet minder dan 5 nieuwe leden verwelkomen. We zien dit als een belangrijk teken dat mensen in de wijk waarde zien in wat we doen en er actief aan willen meewerken. Helaas verloren we ook – door overlijden – een enorm gewaardeerd en actief lid dat het talent had onze acties in een ruimer maatschappelijk perspectief te plaatsen.

Distributielijst

Schrijf u in op onze distributielijst, zodat we u op de hoogte kunnen houden van activiteiten en evoluties in de buurt.
We zullen uw gegevens niet misbruiken of aan anderen doorgeven. Het laat ons wel toe om gemakkelijker jullie opinie te vragen over actuele dossiers of uit te nodigen voor activiteiten in de buurt, zoals de rommelmarkt.
  • 20111002_croquis_brocante_1
  • 20111002_croquis_brocante_2
  • 20120523_croquis_reunion