Mega Apero

Een aantal mensen in de straat kennen elkaar min of meer, sommigen hebben zelfs vriendschapsbanden gesmeed. Het wijkcomité wil de goede verstandhouding tussen de buren verder stimuleren, en organiseert daartoe sinds mei 2007 een wijkaperitief, ondertussen beter gekend als de “mega-apero”.

De eerste editie had plaats op de parking van het Cultureel Centrum " Op Weule ". Vanaf 2008 verhuisde de apero naar de tuin van de voorzitter. Het geheel gaat er zeer gemoedelijk aan toe, ieder brengt iets om te drinken of te knabbelen mee, en deelt dat met de aanwezigen. Typisch maken een honderdtal buurtbewoners van de gelegenheid gebruik om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

Distributielijst

Schrijf u in op onze distributielijst, zodat we u op de hoogte kunnen houden van activiteiten en evoluties in de buurt.
We zullen uw gegevens niet misbruiken of aan anderen doorgeven. Het laat ons wel toe om gemakkelijker jullie opinie te vragen over actuele dossiers of uit te nodigen voor activiteiten in de buurt, zoals de rommelmarkt.
  • 20111002_croquis_brocante_1
  • 20111002_croquis_brocante_2
  • 20120523_croquis_reunion