• 0475 66 20 87

Jaarverslag 2013

In 2013 ging veel aandacht naar de plannen voor de heraanleg van de Woluwelaan en tram 94. Hoewel de grote lijnen van het plan (komst van de tram, reductie snelheid van 70 naar 50 km/uur door het versmallen van de rijstroken, algemene aanleg) zeker positief zijn, zijn er ook enkele belangrijke gebreken. Dit zijn vooral de gevaarlijke voetgangersoversteek naar de tramhalte (conflict door gelijktijdig groen voor buitenrijdend afdraaiend verkeer en voetgangers), het functionele fietspad dat te veel onderbroken wordt door onnodige verkeerslichten, en de onaangepaste capaciteit van de voorgestelde kruispunten waardoor er veel verkeer van en naar de Shopping zal verkiezen door de wijk te rijden in plaats van de in/uitgangen aan de Woluwelaan te gebruiken. We hebben alternatieven uitgewerkt en deze terdege gedocumenteerd, maar krijgen helaas weinig respons van het Gewest hierover. We vrezen dat we de facto gedwongen zullen worden juridische stappen te moeten ondernemen om enkele aanpassingen af te dwingen.

Er werd ook gereageerd op de door het College voorgestelde afschaffing van een deel van voetweg 26. Op een informatievergadering werden de standpunten van de verschillende partijen verder besproken, en nu lijkt de optie om het stuk af te schaffen weer opgeborgen (eventueel wel uit te breiden met een bijkomende doorsteek naar de Floraliënstraat).

Parallel met de heraanleg ijveren we ook voor een ontsluiting van het Sint Lambertuspark in noordelijke richting (richting Shopping). De meeste gronden zijn reeds eigendom van de gemeente, en aankoop/onteigening van een smalle strook van twee percelen die nog in privébezit zou deze waardevolle doorsteek gemakkelijk realiseerbaar maken.

Het belangrijk dossier van de heraanleg van het Sint Lambertusplein evolueerde in positieve richting. Een redelijk compromis kreeg het groen licht van de overlegcommissie, en nu kan eindelijk werk gemaakt worden van de aanbesteding en aanleg van het plein.

Wat betreft de Shopping was 2013 een iets rustiger jaar. Onze jarenlange strijd voor veilige leveringen van op het privédomein in plaats vanuit dubbele file of van op zebrapaden of fietspaden of voetpaden werp verder vruchten af. Nadat in 2012 leverkade 2 opnieuw opengesteld werd, zagen we in 2013 vooral actie van de politie hetgeen resulteerde in een sterk verbeterde situatie wat betreft leveringen. Het aantal illegale / verkeersonveilige leveringen is ondertussen zeer sterk afgenomen. We gingen ook in op een vraag naar overleg van het studiebureau dat de milieueffectenstudie opmaakt voor de eventuele uitbreiding van de Shopping.

In het kader van het observatoire de mobilité van de Shopping was er een zeer interessante studie die op ons aandringen uitgevoerd werd tijdens de tijdelijke afsluiting van in/uitgang Lambertus Noord. Deze toonde niet enkel aan dat deze in/uitgang niet nodig is, maar dat het verkeer binnen de parking vlotter verliep wegens minder conflicten van verschillende autostromen. We zien de uitspraak van dhr Orban (Devimo) dan ook als een zeer positieve evolutie: “Il relève la volonté commune de toutes les parties de fermer l’accès « Lambert sud » mais estime nécessaire d’attendre l’aboutissement des différents projets dans quelques mois.”

In 2013 waren er enkele openbare onderzoeken voor bouwvergunningen in de wijk waar we hebben aan deelgenomen.

Er werden een aantal sociale activiteiten georganiseerd, die de leefbaarheid en persoonlijke interacties in de buurt willen stimuleren. Hiertoe horen de jaarlijkse “mega-apero” die in 2013 opnieuw een succes genoemd mag worden en de rommelmarkt waaraan we dankzij de inkomsten van de vorige jaren welgeapprecieerde animaties konden koppelen. Beide activiteiten worden sterk gewaardeerd door de inwoners van de wijk.

Het wijkcomité neemt ook actief deel aan de werking van Wolu-Inter-Quartiers. Gisèle Pirenne, Jérôme Malavez en Catherine Frenay namen in 2013 deel aan de vergaderingen.

Distributielijst

Schrijf u in op onze distributielijst, zodat we u op de hoogte kunnen houden van activiteiten en evoluties in de buurt.
We zullen uw gegevens niet misbruiken of aan anderen doorgeven. Het laat ons wel toe om gemakkelijker jullie opinie te vragen over actuele dossiers of uit te nodigen voor activiteiten in de buurt, zoals de rommelmarkt.
  • 20111002_croquis_brocante_1
  • 20111002_croquis_brocante_2
  • 20120523_croquis_reunion