• 0475 66 20 87

Jaarverslag 2009

Het jaar 2009 begon met een belangrijk resultaat van het werk van de vorige jaren: de ongepaste uitbreiding van het Shopping center werd tegengehouden. Het wijkcomité respecteert de vraag van het Shopping center tot uitbreiding, maar kon niet akkoord gaan met het gebrek aan respect voor de bestaande wetgeving door misleidende berekeningen van oppervlaktes, en met het gebrek aan respect voor veiligheid voor voetgangers en leefbaarheid voor de buurt (mobiliteit). De overlegcommissie en later het gewest heeft deze bekommernissen te harte genomen en de aangevraagde bouwvergunning geweigerd. De steun die we in dit dossier gekregen hebben van Wolu-Inter-Quartiers en InterEnvironnement Bruxelles werden ten zeerste gewaardeerd.

Het jaar 2009 eindigde met de voorbereidingen rond een volgend belangrijk dossier: de heraanleg van het Sint Lambertusplein. Hier zoeken we om in overleg met gemeente, handelaren en andere gebruikers van het plein, dit om te vormen tot een kwalitatief hoogstaande publieke ruimte. Onze opmerkingen rond de afschaffing van het bijzonder bestemmingsplan 4bis bleken ditmaal niet sterk genoeg om de afschaffing om te buigen naar een aanpassing.

Daartussen werden een aantal sociale activiteiten georganiseerd, die de leefbaarheid en persoonlijke interacties in de buurt willen stimuleren. Hiertoe horen de jaarlijkse “mega-apero” die in 2009 terecht een succes genoemd mag worden, de verspreiding van paaseieren in de buurt (met steun van de gemeente), en de rommelmarkt die dit jaar niet tegengewerkt werd door de weergoden.

Ook werden acties ondernomen ivm de waterhuishouding van de marais tussen het Woluwedal en de St Lambertusstraat. Enerzijds is er het niveau van de waterspiegel, die ertoe leidt dat een aantal bomen van het marais ondertussen reeds afgestorven zijn, anderzijds is er de illegale lozing van het ongezuiverde water van de parking in de marais. Dit dossier is nog niet aan conclusie toe.

Het wijkcomité neemt ook actief deel aan de werking van Wolu-Inter-Quartiers. Gisèle Pirenne en Catherine Plaquet namen in 2009 deel aan de vergaderingen. We werkten ook aan de mobiliteitsfiches voor onze wijk, en namen deel aan het overleg ivm het mobiliteitsplan van de gemeente.

Distributielijst

Schrijf u in op onze distributielijst, zodat we u op de hoogte kunnen houden van activiteiten en evoluties in de buurt.
We zullen uw gegevens niet misbruiken of aan anderen doorgeven. Het laat ons wel toe om gemakkelijker jullie opinie te vragen over actuele dossiers of uit te nodigen voor activiteiten in de buurt, zoals de rommelmarkt.
  • 20111002_croquis_brocante_1
  • 20111002_croquis_brocante_2
  • 20120523_croquis_reunion