• 0475 66 20 87

Het Sint Lambertuspark

Sommigen onder u kennen het misschien niet, maar er ligt een ietwat verlaten park tussen de Sint Lambertusstraat en de Woluwelaan. Het park heeft een potentieel om een levendige plek te worden in de wijk, maar door de beperkte toegang ligt het er nogal verlaten bij. Je kan er alleen binnen vanuit het Sint Lambertusplein (ingang beetje verstopt achter de bowling), tenzij je het trapje naar de parking van de Shopping (en de weinig stimulerende wandeling doorheen het open en het overdekte gedeelte van de parking) als een toegang ziet.

Het wijkcomité vecht al enkele jaren voor een doorgang naar het park tussen de Shopping en Slumberland. Veel is niet nodig. De meeste gronden zijn eigendom van de gemeente. Het enige wat we vragen is een doorgang te creëren over twee percelen die niet van de gemeente zijn (de zogenaamde "missing link"). Dat kan mits onteigening van de laatste 5 meter van de (zeer lange en op het einde ongebruikte) tuinen van 2 huizen. De gemeente is hiertoe op dit ogenblik niet bereid. Dat staat in schril contrast met de wil van de gemeente om een strook te onteigenen tussen Kerkedelle en de Floralienstraat voor een veel minder relevante voetweg, terwijl ze dat stuk zelfs gratis kunnen krijgen!

Distributielijst

Schrijf u in op onze distributielijst, zodat we u op de hoogte kunnen houden van activiteiten en evoluties in de buurt.
We zullen uw gegevens niet misbruiken of aan anderen doorgeven. Het laat ons wel toe om gemakkelijker jullie opinie te vragen over actuele dossiers of uit te nodigen voor activiteiten in de buurt, zoals de rommelmarkt.
  • 20111002_croquis_brocante_1
  • 20111002_croquis_brocante_2
  • 20120523_croquis_reunion