• 0475 66 20 87

Jaarverslag 2016

In 2016 werkten we samen met Wolu-Inter-Quartiers verder rond de plannen voor de heraanleg van de Woluwelaan en tram 94. De Raad van State deed uitspraak en vernietigde de vergunning, met duidelijke verwijzing dat de wegenis niet enkel uit het oogpunt van het autoverkeer, maar ook uit het oogpunt van de zwakke weggebruikers en de gebruikers van het openbaar vervoer moet worden beoordeeld.  Helaas had Mobiel Brussel daar weinig oren naar, en probeerde zij het vonnis te omzeilen door een kunstgreep met de plannen. Opnieuw waren we gedwongen ons tot de Raad van State te richten (ditmaal in spoedprocedure), en opnieuw werd de door het Gewest uitgereikte vergunning vernietigd. In december 2016 diende Mobiel Brussel opnieuw een aanvraag in.

Ook de procedure voor de Raad van State in verband met de vergunning voor de uitbreiding van de Shopping liep verder en evolueert in een positieve richting. De auditeur volgt het wijkcomité in de redenering dat de verdwijntruc met de valse plafonds niet kan en dat er sprake is van ongeoorloofde flexibiliteit in berekening van de oppervlaktes van al dan niet open lokalen. Uitspraak volgt in 2017.

Op onze website (www.st-lamb.be) kunnen de buurtbewoners en andere geïnteresseerden de activiteiten van het wijkcomité volgen.

 

Het wijkcomité volgt de heraanleg van het Sint Lambertusplein op de voet. De werken evolueren zeer positief. We waren aangenaam verrast te mogen noteren dat – hoewel dit nooit ergens openbaar gemaakt is – de uitvoeringsplannen wel degelijk rekening gehouden hebben met een aantal opmerkingen die door het wijkcomité gemaakt werden tijdens het openbaar onderzoek. Zo werd het voetpad aan de kant van villa ter Linden breder gemaakt, werd ruimte voorzien voor de boompjes op de parking (geen “zwevende kruinen” meer), en werd de baan aan de voetgangerszijde van het plein gereduceerd van het overdreven brede 6 meter naar een veel redelijkere 4 meter.

Het wijkcomité nam deel aan de acties georganiseerd door Wolu-Inter-Quartiers en de gemeente in verband met de overlast door het vliegverkeer.

De leden van het wijkcomité namen, samen met enkele buurtbewoners, deel aan de lenteschoonmaak van de gemeente door het Sint Lambertuspark op te kuisen.

De problemen in verband met de afwatering van het moerasje tussen de Sint Lambertustraat en de Woluwelaan werden opnieuw ter sprake gebracht. Een afspraak ter plaatse met de bevoegde diensten werd uitgesteld en zal in 2017 plaats hebben. Verder werd ook gewerkt aan de geluidsoverlast door te vroege vuilnisophaling en werd de vraag voor een velobox in de straat gesteund.

Er werden een aantal sociale activiteiten georganiseerd, die de leefbaarheid en persoonlijke interacties in de buurt willen stimuleren. Hiertoe horen de jaarlijkse “mega-apero” en de rommelmarkt die in 2016 allebei opnieuw een succes genoemd mogen worden. Beide activiteiten worden sterk gewaardeerd door de inwoners van de wijk.

Het wijkcomité neemt ook actief deel aan de werking van Wolu-Inter-Quartiers. Gisèle Pirenne, Jérôme Malevez, en Joan Canton namen in 2016 deel aan de vergaderingen.

Listes de diffusion

Vous voulez être tenu au courant de ce qui concerne notre quartier ? Inscrivez-vous à notre liste de diffusion !
Nous insistons sur le fait que nous n'abuserons pas de votre adresse e-mail, mais cela nous permettra de vous consulter plus facilement sur votre opinion concernant certains dossiers et de vous informer de certains événements, comme par exemple la brocante.
  • 20111002_croquis_brocante_1
  • 20111002_croquis_brocante_2
  • 20120523_croquis_reunion