• 0475 66 20 87

Dossiers

Heeft U Frogger gekend, één van de eerste beroemde videospellen ? Een kleine kikker moest verschillende baanvakken oversteken zonder verpletterd te worden...

Volgens het huidige project van heraanleg van de Woluwelaan zullen de voetgangers dit videospel live kunnen spelen :-)

frogger

Het is inderdaad zo dat voetgangers 11 baanvakken zouden moeten oversteken om van de tramhalte tot in de Shopping te geraken. Daarenboven combineert de lay-out van het bewuste kruispunt de drie grootste risicofactoren voor voetgangersaanrijdingen in het Brussels Gewest: een situatie waarbij een wagen die stopt voor een overstekende voetganger het zicht ontneemt voor een wagen die op een ander baanvak rijdt (en dit zelfs over drie baanvakken), afdraaiende voertuigen, en de onmiddellijke aanwezigheid van een halte van het openbaar vervoer.

Het door WIQ en wijkcomité voorgestelde alternatief reduceert het aantal baanvakken tot 6 en zorgt voor een veel eenduidigere en veiligere lay-out van de oversteek.

Woluwelaan

Achtergrond bij het beroep bij de Raad van State in verband met de Woluwelaan, ingediend door Wolu-Inter-Quartiers en het Wijkcomité Sint Lambertusstraat

 

Inleiding

Vooreerst willen we benadrukken dat Wolu-Inter-Quartiers (WIQ) en het wijkcomité Sint Lambertusstraat steeds voorstander geweest zijn van de verlenging van tramlijn 94 en de heraanleg van de Woluwelaan.

Helaas vertoonden de plannen voorgelegd door Mobiel Brussel belangrijke lacunes, vooral wat betreft de veiligheid voor voetgangers, fietsers en tramgebruikers en de inschattingen van de capaciteiten van de nieuwe kruispunten. Na meerdere mislukte pogingen om tot een constructieve dialoog te komen met het Brussels Gewest, zagen we ons genoodzaakt om naar de Raad van State te stappen. Voor een dossier van deze omvang, zowel wat betreft consequenties als financieel, vinden we het belangrijk dat de heraanleg op een doordachte manier gebeurt. Uiteindelijk zal deze aanleg ten minste voor de volgende 40 jaar bepalend zijn. We willen er dan ook zeker van zijn dat dit kwalitatief in orde is.

De Raad van State heeft ons nu in het gelijk gesteld, daarbij oordelend dat niet voldoende rekening werd gehouden met de duurzame mobiliteit en het overleg met de buurtbewoners. Het wijkcomité en WIQ hadden gevraagd de annulering van de vergunning te beperken tot het noordelijk deel, zodat op het zuidelijke stuk verder gewerkt kan worden. De Raad van State heeft daarom enkel de vergunning voor het noordelijke deel vernietigd.

Lees meer (FR) Lees meer (NL)

 

In conclusie

De nu geschorste plannen waren onveilig voor voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer. Dat is niet enkel de mening van een wijkcomité en WIQ maar werd impliciet bevestigd door de Raad van State. De bouw aan de Woluwelaan ten noorden van de Vootstraat moet nu gestaakt worden tot een nieuwe vergunning bekomen wordt. Het wijkcomité en WIQ hebben een veilig alternatief uitgewerkt dat niet enkel beter is voor voetgangers, fietsers en tramgebruikers, maar zelfs voor de autogebruikers.

We vragen nu een positief ingestelde samenwerking met Mobiel Brussel en minister Smet om dit samen verder uit te werken, en een externe verkeersveiligheidsaudit. Hoewel dit studiewerk en de vergunningsaanvraag wel enige tijd zal kosten, is dit de snelste manier om uit de impasse te geraken.

De gemeente had eind 2013 het dwaze plan om een stuk van voetweg 26 af te schaffen. Dit gebeurde na de vraag van enkele personen in de Kerkedelle, terwijl veel inwoners van zowel de Kerkedellewijk als de Sint Lambertusstraat deze voetweg gebruiken om richting gemeentehuis of kerkplein te stappen, of gewoon om een toertje te wandelen en de hond uit te laten. Na stevig verzet van het wijkcomité lijkt dat plan van de baan.

Sommigen onder u kennen het misschien niet, maar er ligt een ietwat verlaten park tussen de Sint Lambertusstraat en de Woluwelaan. Het park heeft een potentieel om een levendige plek te worden in de wijk, maar door de beperkte toegang ligt het er nogal verlaten bij. Je kan er alleen binnen vanuit het Sint Lambertusplein (ingang beetje verstopt achter de bowling), tenzij je het trapje naar de parking van de Shopping (en de weinig stimulerende wandeling doorheen het open en het overdekte gedeelte van de parking) als een toegang ziet.

Vorig jaar werd uiteindelijk na veel discussie een plan voor het Sint Lambertusplein goedgekeurd en een bouwvergunning verkregen. Vanuit het wijkcomité zijn we steeds heel actief geweest in dit dossier, omdat wehet belang van een kwaliteitsvolle openbare ruimte inzien en willen verdedigen.

Het Shopping Center heft een aanvraag ingediend om te mogen uitbreiden. Er was een openbaar onderzoek met de plannen in September. Ze vragen een bouwvergunning en de aanpassing van de huidige milieuvergunning. Vanzelfsprekend heeft het wijkcomité, samen met WoluInterQuartiers, het dossier grondig bestudeerd en enkele opmerkingen geformuleerd. In grote lijnen komt ons standpunt neer op het volgende:

Distributielijst

Schrijf u in op onze distributielijst, zodat we u op de hoogte kunnen houden van activiteiten en evoluties in de buurt.
We zullen uw gegevens niet misbruiken of aan anderen doorgeven. Het laat ons wel toe om gemakkelijker jullie opinie te vragen over actuele dossiers of uit te nodigen voor activiteiten in de buurt, zoals de rommelmarkt.
  • 20111002_croquis_brocante_1
  • 20111002_croquis_brocante_2
  • 20120523_croquis_reunion